Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

sysia
16:54
Myślę, że najsmutniejsi ludzie zawsze próbują z całych sił uszczęśliwiać innych. Wszystko dlatego że wiedzą, jak to jest czuć się kompletnie bezwartościowym, i nie chcą, by inni tak się czuli.
sysia
16:50
Skąd siły, by ze wszystkim mierzyć się samemu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasilence89 silence89
sysia
16:46
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia
16:44
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viaaskman askman
sysia
16:32
6329 fe53
N.

October 15 2017

20:11
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście,
czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś
by ta osoba była teraz przy Tobie .
— (via modziaa)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaSenyia Senyia
20:10
Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym jak się od kogoś uzależniasz.
— (via inveens)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
20:09
6612 6af9 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
sysia
20:01
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamalka malka
sysia
19:59

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viamalka malka
sysia
19:59
Życie co jakiś czas podaruje ci cudowną chwilę. 
Naciesz się nią.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromSkydelan Skydelan viamalka malka
sysia
19:58
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viamalka malka
sysia
19:57
Nie ma spotkań przypadkowych, przypadkowych relacji lub przypadkowych przyzwyczajeń. Wszystko w życiu ma swój cichy cel.
— Nonecares'
Reposted fromnonecares nonecares viasilence89 silence89
sysia
19:55
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viaSenyia Senyia
19:52
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaSenyia Senyia
19:47
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viaSenyia Senyia
sysia
19:46
8866 1796 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaSenyia Senyia

August 04 2017

sysia
19:34
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
sysia
19:16
"Jest taka temperatura, taki żar w głowie, że topnieją myśli, a potem słowa rozklejają się w bełkot".
— M. Gretkowska
18:28
6306 820c

riddlemethis13:

Because everyone needs a dancing groot on their dash.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl