Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

sysia
21:39
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSenyia Senyia
sysia
21:37
sysia
21:37
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaelentarie elentarie
sysia
21:33
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaSenyia Senyia
21:19
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaelentarie elentarie
sysia
21:14
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viajethra jethra
sysia
21:07
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaelentarie elentarie

June 11 2017

sysia
12:17

May 12 2017

sysia
19:20
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaaskman askman
sysia
19:11
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.

May 06 2017

sysia
19:08
sysia
19:03
Może masz kogoś, a może właśnie kogoś Ci brak.
sysia
19:02
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viajethra jethra
sysia
19:02
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viasilence89 silence89
sysia
18:59
1142 a215 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
sysia
18:59
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaSenyia Senyia
sysia
18:58
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
sysia
18:47
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
18:46
9322 7d40 500

ohmeohmya:

spring awakening // touch me

Reposted fromwinecupwars winecupwars viaSenyia Senyia

April 28 2017

sysia
19:02
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl