Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

sysia
19:20
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaaskman askman
sysia
19:11
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.

May 06 2017

sysia
19:08
sysia
19:03
Może masz kogoś, a może właśnie kogoś Ci brak.
sysia
19:02
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viajethra jethra
sysia
19:02
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viasilence89 silence89
sysia
18:59
1142 a215 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
sysia
18:59
9719 5717 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaSenyia Senyia
sysia
18:58
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSenyia Senyia
sysia
18:47
6260 ab7f
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
18:46
9322 7d40 500

ohmeohmya:

spring awakening // touch me

Reposted fromwinecupwars winecupwars viaSenyia Senyia

April 28 2017

sysia
19:02
Nawet brak odpowiedzi jest odpowiedzią.
Tylko trochę bardziej boli.
— nocneharce.blogspot.com
sysia
19:00
Wszystko, czego chcę, to rozmawiać z Tobą, chcę wiedzieć jak Ci minął dzień, gdzie chcesz coś zjeść, chcę się z Tobą kłócić, chcę usłyszeć wszystkie Twoje teorie, nawet te całkowicie błędne.
— the first time
sysia
16:57
sysia
16:26

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viaSenyia Senyia
sysia
16:23
5134 9428
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
sysia
16:18
0209 0bee
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
sysia
16:18
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
Reposted fromplayinglove playinglove viasilence89 silence89

April 23 2017

sysia
19:28
Reposted frombluuu bluuu
sysia
19:24
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl