Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2019

sysia
19:14
Wiedza czasem boli, ale wiedzieć warto.
— zasłyszane
Reposted fromchangecolour changecolour vianami nami
sysia
19:09
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianami nami
sysia
19:08
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viaidosk8 idosk8
sysia
19:08
Ludzie mają zajebisty talent do milczenia wtedy , kiedy wiedzą , co chcą powiedzieć, ale brak im odwagi.
— M.
Reposted fromegzystencja egzystencja viazuzka0 zuzka0
sysia
19:08
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromSabela Sabela viazuzka0 zuzka0
sysia
19:01
Za dużo myślisz. Na tym polega twój problem.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
sysia
18:58
Świat przeszkadza mi w życiu.
— Sławomir Mrożek, Dziennik tom 1 - 1962-1969
Reposted frommhsa mhsa viaoxygenium oxygenium

June 13 2019

11:44
Jeżeli ktoś mówi ci że masz się zmienić, powiedz mu żeby poszedł się jebać.
— Edd Sheeran 
sysia
11:43
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
sysia
11:42

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

Reposted fromcarre carre viadancingwithaghost dancingwithaghost
sysia
11:41
Nie ma znaczenia jak wolno idziesz, dopóki się nie zatrzymasz.
— Konfucjusz
sysia
11:41
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein
sysia
11:40
sysia
11:39
sysia
11:38
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaaskman askman
sysia
11:38
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku. 
— Jan Twardowski
Reposted fromlovvie lovvie viaaskman askman
sysia
11:38
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaskman askman
sysia
11:33
0046 fc5d 500
Reposted fromniente niente viadontexpecttofeel dontexpecttofeel
sysia
11:32
1132 a0de 500
Reposted fromtfu tfu viakoskoss koskoss
sysia
11:31

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaJosette Josette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl